Årsmötet 10.9.2020

10.09.2020 kl. 20:00
Så här gick Årsmötet
På Årsmötet 10.9 beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Av styrelsens ledamöter vars mandattider utgick ställde samtliga upp på nytt och omvaldes. Styrelsen konstituerade sig så att Annika Söderholm-Karlsson från Volvo Cars Finland fortsätter som föreningens ordförande medan Kai Simberg fortsätter som både vice-ordförande och skattmästare.