Bli medlem

Vem kan bli medlem i Difa?

Svenska företag eller finska företag med anknytning till Sverige. Även enskilda personer som varit aktiva inom föreningen kan ansöka om medlemskap.

Hur bli medlem?

Fyll i och sänd anmälningsblanketten nedan. Du kan också printa ut och skicka den till Difa, c/o Ulrika Wrede, Irisvikstranden 19 f, 02230 Esbo

Medlemsavgifter 2024 

 

Omsättning 

Medlemsavgift

 

Enskilt företags medlemskap

0-2 milj €

200 €

 

2-10 milj €

350 €

 

>10 milj €

700 €

     
     

(Personligt medlemskap kan accepteras i enskilda fall)

 

120 €

 

 

Medlemsansökningsblankett

Personuppgiftspolicy, se nedan.
Skriv siffran 3 med bokstäver:


För vilket syfte och på vilken grund hanterar vi dina personuppgifter?

Behandlingen av personuppgifter behövs för att upprätthålla vårt medlemsregister. Behandlingen av personuppgifter syftar till kommunikation med medlemmarna och med övriga intressenter, samt planering och utveckling av föreningens verksamhet. Vi skickar bl.a. medlemsbrev, inbjudningar samt övriga meddelanden till våra medlemmar.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på vår lagstadgade skyldighet att upprätthålla ett medlemsregister för föreningen. Behandlingen av personuppgifter kan även till vissa delar basera sig på en berättigad förmån som medlemskapet ger oss eller på samtycke.

Tryck här för att läsa hela vår personuppgiftspolicy.