Om Difa

Vad är Difa?

Difa grundades år 1945 för att hjälpa svenska företag att etablera sig i det efterkrigstida Finland. Idag är Difa en förening som erbjuder sina medlemmar enastående tillfällen att utveckla nätverksrelationer och personliga företagskontakter. Föreningens ändamål är att tillvarata gemensamma intressen hos företag med svensk-finländsk anknytning

Vad erbjuder Difa sina medlemmar?

Difa erbjuder sina medlemmar ett digert program innehållande föreläsningar med intressanta föreläsare, seminarier, ekonomiska konjunkturrapporter, lunch- och frukostmöten, företagsbesök, ambassadträffar, fester, studieresor samt kultur- och sportevenemang.

Vilka ingår i Difas nätverk?

Difa har ca. 80 medlemmar, varav ca 70 är företag. Difa samarbetar med Sveriges Ambassad i Helsingfors, Hanaholmen – kulturcentrum för Finland och Sverige, Business Sweden och Finsk-svenska handelskammaren.

Vad gör Difa unikt?

Difas medlemmar uppskattar näringslivskontakterna, det breda programutbudet och den informella stämningen inom föreningen. ​​