Utflykt till Stora Mjölö

23 Maj 2023 kl. 11.00–15.00
Historisk presentation och rundvandring på ön.