VD-lunch, Finlands Bank, chefdirektör Olli Rehn

20.01.2023 kl. 11.00 – 13.30

 

Inbjudan till Difa VD-lunch på Finlands Bank

Jag har glädjen att bjuda in medlemmarna i Difa till Finlands Bank på VD lunch fredagen den 20 januari 2023 kl. 11.00–13.30.

Tillställningen äger rum i huvudkontoret invid Snellmansplatsen (ingång via huvudentrén).

Jag inleder med ett anförande under rubriken ”Den finländska och europeiska ekonomin under korstryck från kriget och kriser”. Diskussionerna fortsätter under lunchen. Vi slutar med en liten konst turné.

Märk att deltagarantalet är begränsat till 50 personer. Vi ber om anmälan senast onsdagen den 11 januari 2023 via Lyyti länken som tillsänts er per epost. Eventuella frågor om tillställningen besvaras av Mari Hämäläinen, mari.hamalainen@bof.fi.

Välkommen!

Med vänlig hälsning

Olli Rehn

 

 


Plats
Snellmansplatsen
00100 Helsingfors