Björn Weckström - Människa, maskin och smycke

18 Januari 2022 kl. 18.00–19.00

Plats
Didrichsens konstmuseum
Granviksgränd 1
00340 Helsingfors