Frukostmöte med Wärtsiläs vd Håkan Agnevall

23 November 2021 kl. 08.30–10.30
Inbjudan inom kort

Plats
Fennia
Kyllikkiporten 2
00017 Fennia