Difas styrelse 2024-2025

08.05.2024 kl. 17:24
På Årsmötet den 7 maj beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2023. Styrelsemedlemmarna Annika Söderholm-Karlsson, Anssi Kulju och Kai Simberg, vars mandat utgick ställde alla upp för omval. Alla tre  omvaldes då det inte fanns någon ersättare. Styrelsen konstituerade sig så att Annika förtsätter som ordförande och Kai fortsätter som viceordförande och kassör.