Styrelsen 2022-2023

12.05.2022 kl. 12:35
Difas styrelse fortsätter oförändrad med Annika Söderholm-Karlsson som ordförande och Kai Simberg som viceordförande och kassör. Peter Ek vars mandattid utgick ställde upp för omval och omvaldes. Styrelsen jobbar detta år med 7 ledamöter.